Popular Post

Posted by : Unknown Jumaat, 13 Julai 2012

 Assalamualaikum (^_*)...
KETEGASAN ABU BAKAR MEMPERTAHANKAN ISLAM.

          Urusan zakat termasuk urusan zakat harta benda, zakat fitrah dan sebagainya adalah sesuatu yang wajib bagi semua umat islam tidak ada yang terkecuali.

       Abdullah bin Mas'ud menyatakan 'kami diperintahkan untuk memdirikan solat dan menunaikan zakat. barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka ia tidak solat sama sekali baginya."

         Sementara itu Abu Bakar r.a telah menunjukkan sifat ketegasannya dalam urusan zakat ini. di samping ketegasannya dalam memerangi penganut agama islam yang murtad dan nabi palsu seperti Musailamah Al-kazzab, beliau turut bertegas dalam urusan zakat ini.

          Abu Hurairah r.a meriwayatkan, "ketika rasulullah wafat, maka  yang terpisah menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq, tetapi sebahagian orang arab tidak mengakuinya. lalu Umar Al-Khattab mempertanyakan kepada Abu Bakar. " kenapa engkau memerangi orang-orang itu, sedangkan rasulullah s.a.w telah menyatakan. "saya hanya diperintahkan memerangi manusia sebelum mengikrarkannya, maka darah dan kekayaan mereka memeperoleh perlindungan dariku kecuali bila didapati kewajipan dalam kekayaan itu, sementara penialaian terhadap mereka terserah kepada Allah.

          Abu Bakar menjawab: "demi Allah, aku akan memerangi siapa pun yang membezakan zakat dari solat. sebab zakat adalah kewajipan dalam kekayaan. Demi Allah, andai kata mereka tidak mahu lagi memberikan lagi seekor anak kambing yang dulu mereka berikan kepada rasulullah s.a.w.. , maka aku pasti memerangi mereka."

         Lalu Umar berkata, demi Allah, hati Abu Bakar betul-betul sudah dibukakan oleh Allah s.w.t  untuk perang tersebut, ia benar." (Hadis Riwayat Jamaah kecuali Ibnu Majah)

Leave a Reply

Komen Anda amatlah Dihargai, Segala Komen Adalah tanggungjawab Individu tersebut.

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Cerita Farjannah - cerita farjannah - Powered by Blogger - Designed by de lala -