Popular Post

Posted by : Unknown Sabtu, 9 Februari 2013
soalan: dalam era globalilsasi ini, penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang akan menentukan kejayaan seseorang itu. huraikan kepentingan ilmu dalam era globalisasi ini yang semakin mencabar pada masa ini.

dalam era globalisasi ini, penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang sangat penting dan perlu diberikan perhatian utama. hal ini demikian kera tuntutan zaman telah membuktikan ilmu atau pengetahuan akan menjamin kejayaan seseorang itu jika digunakan dengan bijaksana. oleh itu semua orang hendaklah berusaha untuk mencari seberapa banyak ilmu yang mungkin untuk kesejahteraan hidup bak kata kata hikmat " ilmu janbatan hidup". jadi semua orang khususnya para remaja hendaklah menggunakan masa muda ini untuk menjari ilmu sebanyak mana yang mungkin . dengan adanya ilmu sudah tentulah seseorang itu akan mendapat manfaat dan kejayaan daripadanya terutamanya dalam era pascaglobalisasi ini

dengan adanya ilmu seseorang itu boleh mencipta inovasi baru dalam pelbagai bidang kehidupan manusia. ciptaan baharu yang merupakan inovasi itu bukan sahaja memberikan kemudahan kepada hidup mereka. sebagai buktinya, banyak inovasi baharu yang dicipta pada masa ini contohnya telefon mudah alih, komputer riba dan sebagainya. perubahan yang dilakukan seiring dengan peredaran zaman yang semakin pesat berlalu. hal ini sudah tentu memerlukan ilmu dan kemahiran yang tinggi dalam teknologi. jadi pada masa akan datang, sudah pastinya budaya yang mementingkan ilmu akan menguasai budaya masyarakat

seterusnya, dengan ilmu pengetahuan negara dapat melahirkan tenaga pekerja yang mahir dan berkebolehan. perdidikan yang beralaf baru menyediakan skop pengetahuan dan ilmu yang luas serta kemahiran menguasai pelbagai bidang yang semakin kompleks dan bercorak global.ilmu pengetahuan yang tinggi akakn memeberi kelebihan kepada tenaga mahir malaysia dalam menyumbang idea-idea bernas dalam penciptaan mereka. sebagai contoh penciptaan tembikar daripada tanah liat dengan teknik dan keunikan yang tersendiri telah menarik banyak syarikat dan pelabur luas untuk bekerjasama dengan malaysia. tuntasnya, dengan ilmu pengetahuan, negara bukan sahaja dapat melahirkan pekerja mahir bahkan turut memperkenalkan negara di persada antarabangsa yang pastinya turut menyumbang kepada peningkatan hasil ekonomi negara.

jika seseorang itu menguasai ilmu, pasti akan lahir sebuah generasi yang hebat dan mampu bersaing diperingkat global. generasi ini mampu memajukan diri dan negaranya sendiri. hal ini kerana, negara kita memerlukan pemimpin yang berilmu pengetahuan tinggi selaras dengan era globalisasi pada masa ini. seorang pemimpin yang berilmu akan membawa perubahan yang positif untuk kemajuan rakyat sejagat dan negara. jika pemimpin tidak hebat menguasai ilmu, sudah pasti negara kita akan jauh ketinggalan di belakang jika dibandingkan dengan negara-negara maju lain seperti jepun dan amerika syarikat. 

konklusinya ungkapan orang yang menguasai ilmu akan menguasai dunia haruslah diberi perhatian oleh semua pihak umumnya. oleh itu, janganlah suka membuang masa kerana "masa itu adalah emas" dan masa tidak akan menunggu kita. sekiranya kita lalai dan tidak menggunakan masa dengan sebaik mungkin, sudah tentu kita akan termasuk dalam golongan yang rugi. tuntutlah ilmu dan amalkan ilmu tersebut untuk kemajuan negara kerana ketinggian ilmu seseorang tidak dapat diukur dengan pita, melainkan dipergunakan.

{ 8 comments... read them below or Comment }

Komen Anda amatlah Dihargai, Segala Komen Adalah tanggungjawab Individu tersebut.

- Copyright © Cerita Farjannah - cerita farjannah - Powered by Blogger - Designed by de lala -